Youth Information Centre Kladno
Anežka Čermáková
multiplier, Kladno